Lákáte své zákazníky na slevové akce? Pak se vás týká novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele vycházející z evropské směrnice. Novela vstoupila v platnost 6. ledna tohoto roku a jedná se o největší změnu od roku 2014. Smyslem novely je především transparence a férovost vůči spotřebiteli. Zabránit by měla především umělému navyšování ceny a následným slevám z vysoké, ale fiktivní ceny, za kterou se daný produkt nikdy neprodával. Novela reguluje způsob prezentování slev u všeho, co působí jako snížení ceny, tj. slevové akce, výprodeje, Black Friday atd. Jde tedy o slevy, které byly obchodníkem učiněné prostřednictvím obecného oznámení a může je využít každý zákazník.

Čeho se novela týká?

 • Prezentování slev
 • Uživatelských recenzí
 • Odpovědnosti za vady zboží a nároky spotřebitele z nich vyplývající, a to včetně digitálních prvků
 • Označení objednávkového „tlačítka“
 • Poskytování služeb či digitálního obsahu na internetu
 • Maximální lhůty pro dodání zboží
 • Přednastavených souhlasů spotřebitele s dalšími placenými plněními
 • Dynamické cenotvorby
 • Povinnosti vydat potvrzení o uzavřené smlouvě
 • Regulaci zprostředkovatelských platforem
 • Možnosti požadovat skladné v případě nepřevzetí věci po vyřízení reklamace
 • Stavu vraceného zboží po odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14 dnů
 • Povinnosti informovat spotřebitele, že nemá právo odstoupit od smlouvy

V tomto článku se zaměříme na změnu v prezentování slev. Shrnutí ostatních změn si můžete přečíst v článku Legislativní změny pro e-shopy platné od ledna 2023.

Jak zní návrh zákona?

§ 12a

(1) Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával

     a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,

     b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo

     c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

 

Co to v praxi znamená?

Chcete-li nějaký produkt zlevnit, musíte výši slevy odrazit od nejnižší ceny, za kterou se daný produkt prodával v uplynulých 30 dnech. U produktu je tedy nutné uvést 2 ceny – aktuální po slevě a nejnižší (tzv. referenční) cenu, za kterou bylo zboží nabízeno za posledních 30 dnů před poskytnutím slevy. Jak k úpravě přistoupit, máte-li výrobek v prodeji méně než třicet dní? Referenční cenou je v takovém případě ta nejnižší od okamžiku první nabídky.

Na co se novela (ne)vztahuje?

Nová právní úprava se týká všech B2C prodejců. Bez ohledu na to, jestli provazují e-shop, nebo mají kamennou prodejnu, a to i těch, kteří mají sídlo mimo EU, ale zboží nabízejí evropským nakupujícím. Úprava se vztahuje také na offline a online reklamní materiály.

Úprava se nevztahuje na služby a nehmotné produkty, jako je třeba digitální obsah. Do výjimky se řadí také B2C e-shopy prodávající zboží, které se rychle kazí (květiny, potraviny…), B2B e-shopy, affiliate programy nebo vyhledávače.

Nové úpravě se lze vyhnout použitím individuální nabídky, která je pro zákazníka připravena „na míru“ (např. svátek, narozeniny…). Jde o takové slevy, které nemohou využít všichni spotřebitelé. K těmto výjimkám patří nejrůznější věrnostní programy a jiné vouchery, kódy, služba Cashback nebo sleva za odběr newsletteru, prostě vše, co je dostupné pouze určitému segmentu spotřebitelů, jako tomu je u PPC reklam. Myslete ale na to, že je nutné uvést speciální slevový kód a nabídku individualizovat tak, aby akce nebyla dostupná všem.

Za výjimku lze považovat i postupné zlevňování. V případě první slevy se vás nová úprava týká, těch následujících už ne, jelikož můžete vycházet z prvně uvedené ceny, pokud dodržíte jednoduché pravidlo – po celou dobu musí být produkt jasně inzerován jako produkt „ve slevě“.

„Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.“

To znamená, že pokud dochází k postupnému snižování ceny označované jako sleva, mělo by být možné po „přiměřenou dobu“ jako předchozí (referenční) cenu uvádět původní cenu (před prvním zlevněním).

Co si představit pod pojmem „přiměřená doba“? Zákon ji nijak nespecifikuje, její definice je tedy na prodejci (např. Alza si ji nastavila na 90 dní), ale není nijak závazná. Samozřejmě se nesmí stát, že by takové období trvalo třeba 6 měsíců. Přiměřenou pozvolnost kontroluje ČOI. Všechny změny slev je tedy nutné ukládat, resp. prokázat.

Praktický příklad

Obchodník nabízí zboží za 5 000 Kč a po měsíci jej zlevní na 4 000 Kč, což prezentuje jako slevu. Za další měsíc je cena snížena znovu, tentokrát na 3 000 Kč, a je opět prezentována jako sleva. V takovém případě je možné po celou dobu inzerovat, že cena před slevou činila 5000 Kč, ovšem jen za předpokladu, že zboží bylo po celou dobu nabízeno „ve slevě“, protože pokud byste první zlevnění na 4 000 Kč jako slevu neprezentovali, musíte dodržet pravidlo 30 dní a jako referenční cenu při slevě na 3 000 Kč uvést 4 000 Kč. Jak je k prezentování ceny potřeba přistoupit, když během doby, po kterou bylo zboží zlevněno, dojde k přechodnému navýšení? Jako referenční cenu je nutné brát cenu po první slevě, jelikož je porušeno pravidlo postupného snižování.

Sankce za nedodržování zákona

Při kontrole musí prodejce ČOI předložit, jak se slevami nakládá, jak je komunikuje a jak se ověřují pravosti uživatelských recenzí (o pravidlech pro recenze se můžete dočíst v článku Legislativní změny pro e-shopy platné od ledna 2023). Zjistí-li se, že došlo k porušení, hrozí prodejcům pokuta ve výši až 5 milionů Kč.