S platností od 1. ledna 2024 přichází změny v oblasti DPH. Tyto změny přinesou nové sazby DPH pro určité zboží a služby, což má přímý vliv na provozovatele e-shopů. Jak se nová daňová opatření dotknou vašich e-shopů a jak v Prestashopu nastavíte nové sazby DPH?

Změny v DPH od 1. 1. 2024: Nová jednotná snížená sazba 12%

Od začátku roku 2024 dochází v České republice k významným změnám v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Klíčovou změnou je zrušení dosavadních dvou snížených sazeb a zavedení pouze jedné snížené sazby ve výši 12%, zatímco sazba 21% zůstává beze změny.

Proč k této změně dochází?

Cílem této úpravy je sjednocení sazeb DPH a vytvoření jednoduššího a transparentnějšího systému. Jedna snížená sazba by měla přispět ke snížení administrativní zátěže pro podnikatele a zároveň poskytnout jasnější pravidla pro spotřebitele.

Jakých produktů a služeb se změna týká?

Nově budou do 21% sazby DPH zařazeny některé služby a produkty, které byly dříve zdaněny nižší sazbou. Mezi ně patří točené pivo, úklidové práce v domácnostech, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, kadeřnické a holičské služby a sauny. Také půjčování knih, novin, časopisů a hudebnin podléhá nově vyšší sazbě. DPH bude zvýšena z 15% na 21% u nealkoholických nápojů, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu. Též se tato změna dotkne služeb autorů a výkonných umělců, řezaných květin a palivového dřeva.

Naopak dochází ke snížení sazby DPH u knih. Dětské knihy, naučné knihy, učebnice, odborná literatura, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, brožury a hudebniny nově spadají do kategorie s nulovou sazbou DPH. Tato opatření mají za cíl podpořit přístupnost k literatuře a vzdělávacím materiálům.

Jak přidat novou sazbu DPH v Prestashopu?

1) Přidání nové sazby DPH

V administraci Prestashopu zvolte sekci Mezinárodní (ve starší verzi Prestashopu Lokalizace) DPH. Zde vytvoříte novou sazbu DPH 12%.

2) Přidání nového daňového pravidla

V administraci Prestashopu zvolte sekci Mezinárodní (ve starší verzi Prestashopu Lokalizace) Daňová pravidla. Zde vytvoříte nové daňové pravidlo, kterému přiřadíte nově vytvořenou sazbu DPH 12% a v poli „Chování“ vyberete hodnotu „Pouze tato daň“. 

3) Úprava sazby DPH u produktů

V administraci Prestashopu zvolte sekci Katalog Produkty. Nyní bude potřeba u všech produktů, kterých se změna týká, provést kontrolu, případně změnu sazby DPH. 

Alternativní variantou je přepsání stávající sazby DPH 15% na 12%. Tím se změna projeví zároveň i u produktů. Jen je potřeba počítat s tím, že se automaticky upraví ceny produktů nové sazbě DPH. Což je ve většině případů nežádoucí a je pak potřeba produkty přecenit.

Jak změna sazby DPH ovlivní ceny produktů v Prestashopu?

Pozor na to, že Prestashop považuje za výchozí cenu tu bez DPH! Pokud u produktu upravíte sazbu DPH, změní se koncová cena produktu v e-shopu. Je tedy potřeba všechny produkty, jichž se změna DPH týká, zkontrolovat a případně upravit cenu tak, aby koncová cena s DPH odpovídala původní ceně před změnou sazby DPH.