Digitální cenovky (ESL) přinášejí hned několik výhod oproti tradičním papírovým cenovkám. Sestavili jsme seznam těch nejzásadnějších, které podle nás jednoznačně zlepší vaše podnikání.

  1. Flexibilita a rychlost aktualizace:

   • Digitální cenovky umožňují okamžitou aktualizaci cen a informací o produktech z centrálního informačního systému obchodu. To usnadňuje okamžitou reakci na změny cen, slevy a akce.
  2. Snížení chybovosti:

   • Odpadá potřeba ručně aktualizovat papírové cenovky, což snižuje riziko chyb spojených s lidským faktorem. To vede k bezchybné informovanosti vašich zákazníků.
  3. Jednotný vzhled:

   • Digitální cenovky umožňují jednotný design, který přispívá k profesionálnímu vzhledu obchodu. Už žádné nečitelné nebo poškozené papírové cenovky.
  4. Dynamické zobrazování:

   • Digitální cenovky mohou zobrazovat více informací než pouhé ceny, jako jsou popisy produktů, hodnocení, QR kódy nebo informace o původu. To umožňuje lepší komunikaci vůči zákazníkům.
  5. Snížení nákladů:

   • Eliminace potřeby pravidelného tisku a výměny papírových cenovek ušetří čas a také náklady spojené s tiskem a spotřebou papíru.
  6. Efektivnější správa cen:

   • Maloobchodníci mohou efektivněji spravovat ceny a informace o produktech díky centralizovanému systému, což snižuje administrativní náklady.
  7. Lepší řízení inventáře:

   • V případě změn v cenách může digitální systém automaticky aktualizovat informace o inventáři, což pomáhá vytvářet přesné inventární záznamy.
  8. Personalizace a segmentace:

   • Digitální cenovky umožňují personalizaci cen pro různé skupiny zákazníků nebo pro určité části dne, což může být strategické pro marketingové akce.
  9. Environmentální výhody:

   • Snížení potřeby papíru a tisku přináší environmentální výhody tím, že se omezuje spotřeba papíru a inkoustu a vaše podnikání se stane ekologičtější.

  Elektronické cenovky poskytují větší flexibilitu, rychlost a efektivitu ve srovnání s tradičními papírovými cenovkami. Tato inovace vám zajistí konkurenční výhodu, díky které zlepšíte poskytovanou službu stávajícím zákazníkům a zároveň přilákáte zákazníky nové.