Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 5.4.2023 výzvu s názvem Technologie pro MAS (CLLD), díky které můžete získat dotaci na digitalizaci vaší prodejny.

Co jsou digitální cenovky?

Digitální cenovky (Elektronické cenovky – ESL) jsou nová generace cenovek, které umožňují obchodníkům aktualizovat ceny zboží v reálném čase. Jedná se o digitální displeje, které umožňují aktualizovat ceny hromadně z centrálního serveru. Tímto způsobem se minimalizuje lidská chyba a snižují se náklady na tisk a aktualizaci cenovek. Digitální cenovky mohou být umístěny na police, regály, stojany nebo na podlaze a jsou viditelné ze všech úhlů. Více o digitálních cenovkách si můžete přečíst v článku Konec papírových cenovek. Proč je nahradí digitální cenovky?.

Jak získat dotaci na digitální cenovky

Dotace pomáhají podnikům zavést inovace a zefektivnit jejich fungování. V oblasti maloobchodu a retailu je poslední dobou klíčová digitalizace, která dává podnikům náskok před konkurencí. Digitální cenovky jsou skvělou cestou, jak zvýšit efektivitu a snížit náklady podniků. Jedna z mála nevýhod elektronických cenovek je pořizovací cena. Nyní lze díky dotaci od MPO získat finance, které mohou pokrýt část nákladů spojených s nákupem a implementací digitálních technologií, včetně digitálních cenovek. Díky dotaci firmy nemusí investovat veškeré své finanční prostředky do technologických inovací, což jim uvolňuje zdroje na jiné oblasti podnikání.

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Výzva Technologie pro MAS (CLLD) byla vyhlášena v rámci implementace OP TAK 2021–2027. Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP TAK. Celkové zdroje pro tuto výzvu jsou 1 miliarda korun. Příjem žádostí o tuto dotační podporu bude probíhat do 31. 12. 2024. Své žádosti můžou zájemci posílat od 1. 6. 2023.

Výše dotace pro pořízení digitálních cenovek

V rámci výzvy Technologie pro MAS (CLLD), která disponuje celkovými zdroji ve výši 1 miliardy korun, lze získat dotaci ve výši 125 000 Kč až 1 000 000 Kč. Celková dotace pokryje až 50% celkových nákladů na zavedení digitálních cenovek ve vaší prodejně. Díky celkové výši dotace lze pokrýt velkou část nákladů pro digitalizaci celé sítě prodejen.

Proces podání žádosti o podporu

 1. Konkrétní MAS vyhlásí výzvu.
 2. Žadatel u této MAS podá žádost.
 3. MAS vydá stanovisko o souladu projektu s její schválenou strategií.
 4. Žadatel podá žádost o podporu v IS KP21+.

Podporované aktivity

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení spadající pod:
 • robotizace, automatizace, digitalizace
 • web, e-shop, cloudový systém
 • komunikační a identifikační infrastruktura

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby
 • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

 Podklady pro získání dotace

Mapu všech MAS v ČR najdete na nsmascr.cz. Více informací a podklady najdete na webu ministerstva průmyslu a obchodu na stránce Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.